U kunt hier inloggen

Login

De Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag is een streekgemeente met rond de 325 leden afkomstig uit de regio Den Haag. We zijn ontstaan uit een fusie van CGK Den Haag-West, CGK Den Haag-Zuid en CGK Den Haag-Rijswijk. We hebben onze krachten gebundeld om te kunnen beantwoorden aan het beeld dat Christus van zijn gemeente vraagt. We willen een zoutende, lichtgevende gemeente zijn tot eer van God.

De CGK Den Haag is een geloofsgemeenschap geworteld in de gereformeerde traditie. Hoewel plaatselijk zelfstandig, hoort de kerk bij een landelijk kerkverband van christelijke gereformeerde kerken. Hierbij zijn 184 gemeenten aangesloten verspreid over het land. Met 75.000 leden hoort de Christelijke Gereformeerde Kerk tot de kleinere orthodox-protestantse kerkgenootschappen. 

De wijk is de plaats waar de gemeenteleden wonen: hun thuis. Het leven van een gemeentelid wordt grotendeels beleefd in de wijk waarin hij of zij woont. Daarom zijn de wijken belangrijk in het functioneren van onze gemeente.

Naast wijkoverstijgende activiteiten in de kerk (zoals de kerkdiensten op zondag) zijn we ook gemeente in onze vertrouwde woonomgeving. Het werk in de wijken heeft twee pijlers:

  • het pastorale en diaconale werk onder de gemeenteleden
  • de gezamenlijke activiteiten binnen de wijk

Elke wijk heeft een wijkteam. De gemeente is verdeeld in zes wijken.

De naam 'Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn 'christelijk' en 'gereformeerd'.

Christelijk
Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. Maar eigenlijk betekent het dat we volgelingen van Jezus Christus zijn. Hij is Gods Zoon die mens geworden is om ieder mens die in Hem gelooft te redden. Wat dat betekent, staat prachtig in dit Bijbelvers: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

Gereformeerd
Wij zijn ook een gereformeerde kerk, omdat we binnen het christendom horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

Gereformeerd zijn betekent dat we de Bijbel zien als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Als u meer wilt weten over ons kerkgenootschap kunt u ook www.cgk.nl bezoeken.

Nebokerk

 

Rhijnvis Feithlaan 114

2533 GG Den Haag