U kunt hier inloggen

Login

Elke zondag houden we twee kerkdiensten. Onze ontmoeting met God staat centraal in onze kerkdiensten, maar  ook de ontmoeting met elkaar vinden we belangrijk. We hebben elkaar nodig om te groeien in ons geloof. 

 

De kerkdienst is het hart van het kerk-zijn. Hoewel een kerkdienst soms een besloten gelegenheid lijkt, is dit totaal niet de opzet. We voelen ons verantwoordelijk om de weg naar de kerk voor anderen zo eenvoudig mogelijk te maken. Wat ons betreft moet iedereen in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van wat er in een kerkdienst gebeurd, van het geloof, de sfeer, de muziek en de mensen (jong en ouder).

 

In de diensten lezen wij uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en andere bundels zoals Opwekking en de Evangelische Liedbundel. 

 

De reguliere aanvangstijden staan onderaan de pagina bij de kerkdiensten vermeld. Er vinden door het jaar heen ook wel eens kerkdiensten doordeweeks plaats. Houdt daarom de kalender/agenda goed in de gaten. Eventuele afwijkende tijden worden ook op de startpagina aangegeven, bij het nieuws en actuele informatie over de kerkdiensten. Wekelijks verschijnt het mededelingenblad, waarop ook de liturgie vermeld staat.

 

Binnen onze gemeente wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van kinderen. Voor kinderen tot 4 jaar is er Oppasdienst. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen tijdens de ochtenddienst naar de Kindernevendienst.

 

Soms wordt er een dienst gehouden, waarin iets bijzonders wordt gevierd. Dit is bijvoorbeeld het geval als er iemand wordt gedoopt of het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Op de christelijke feestdagen wordt ook vaak op een bijzondere manier aandacht geschonken aan deze feestdagen.

Iedere eerste zondag van de maand en bij bijzondere gelegenheden is er na de ochtenddienst gelegenheid om aansluitend aan de dienst koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade of sap.

Nebokerk

 

Rhijnvis Feithlaan 114

2533 GG Den Haag