U kunt hier inloggen

Login

Groeigroepen zijn kleine groepen mensen die met elkaar de bijbel bestuderen.

Jezus gaf vaak onderwijs aan grote groepen mensen. Toch trok Hij het meest op met een kleine groep van 12 mensen. Juist in die groep van discipelen van Jezus zien we geestelijke groei gestalte krijgen.

In de gemeentes die ontstonden, is er naast de samenkomsten van de hele gemeente, altijd behoefte geweest aan samenkomsten in kleinere groepen. Net zoals de eerste christenen dat deden: gewoon in de huiskamer. We willen zulke samenkomsten ook vanuit onze eigen gemeente graag stimuleren en ondersteunen. We noemen zo een kleine groep een groeigroep. De groeigroep is bedoeld om een hechte gemeenschap te worden waarin zorg en aandacht voor elkaar is, maar waarin ook de uitdaging wordt aangegaan om de zichtbare liefde van Christus door te geven aan onze omgeving.

De groeigroep is een plek:

  • die saamhorigheid bouwt in de gemeente;
  • waar je gekend en aanvaard wordt in de gemeente;
  • waar je kunt groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis;
  • waar je niet alleen ontvangt, maar ook geeft;
  • waar je je geestelijke gaven ontdekt en leert gebruiken;
  • waar je je eigen geloof leert verwoorden;
  • waar je leert nadenken over de vraag hoe je vrienden en bekenden met het Evangelie kunt benaderen, door ze mee te nemen naar de Groeigroep of op andere wijzen;
  • waar je bewogenheid leert met de mensen die het moeilijk hebben;
  • waar je toegerust wordt om die bewogenheid om te zetten in daden van hulp en liefde; van waaruit je iets kunt betekenen voor de eigen woonomgeving.

Aanmelden?
Voor meer informatie kunt u mailen naar groeigroepen@cgkdenhaag.nl.

Nebokerk

 

Rhijnvis Feithlaan 114

2533 GG Den Haag