U kunt hier inloggen

Login

Catechisatie is het onderwijs in de christelijke geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt gegeven aan de jongere leden van de kerk. De catechisaties zijn voor tieners die naar de brugklas gaan tot en met 16 jaar. Deze catechisatie wordt door de Nederlands Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde kerken in Den Haag en Rijswijk gezamenlijk gehouden.

Tijdstip    elke dinsdag van 19:00 tot 20:00 uur. in de Nebokerk (Den Haag), elke donderdag van 19:00 tot 20:00 uur in de Leeuwendaalkerk (Rijswijk)

 

17+ Catechisatie
Voor de jongeren van 17 jaar en ouder wordt de catechisatie bij en door een van de predikanten verzorgd. Zij die voor de 17+ catechese in aanmerking komen worden hiervoor benaderd.

Voor vragen over de catechisatie kun je contact opnemen met een van onze predikanten.

Nebokerk

 

Rhijnvis Feithlaan 114

2533 GG Den Haag