U kunt hier inloggen

Login

De Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag is een streekgemeente met rond de 325 leden afkomstig uit de regio Den Haag. We zijn ontstaan uit een fusie van CGK Den Haag-West, CGK Den Haag-Zuid en CGK Den Haag-Rijswijk. We hebben onze krachten gebundeld om te kunnen beantwoorden aan het beeld dat Christus van zijn gemeente vraagt. We willen een zoutende, lichtgevende gemeente zijn tot eer van God.

De CGK Den Haag is een geloofsgemeenschap geworteld in de gereformeerde traditie. Hoewel plaatselijk zelfstandig, hoort de kerk bij een landelijk kerkverband van christelijke gereformeerde kerken. Hierbij zijn 184 gemeenten aangesloten verspreid over het land. Met 75.000 leden hoort de Christelijke Gereformeerde Kerk tot de kleinere orthodox-protestantse kerkgenootschappen. 

De wijk is de plaats waar de gemeenteleden wonen: hun thuis. Het leven van een gemeentelid wordt grotendeels beleefd in de wijk waarin hij of zij woont. Daarom zijn de wijken belangrijk in het functioneren van onze gemeente.

Naast wijkoverstijgende activiteiten in de kerk (zoals de kerkdiensten op zondag) zijn we ook gemeente in onze vertrouwde woonomgeving. Het werk in de wijken heeft twee pijlers:

  • het pastorale en diaconale werk onder de gemeenteleden
  • de gezamenlijke activiteiten binnen de wijk

Elke wijk heeft een wijkteam. De gemeente is verdeeld in zes wijken.

Nebokerk

 

Rhijnvis Feithlaan 114

2533 GG Den Haag